Horgásztó Falunap 2016 Szabadság tér Duna-part

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a sződligeti székhellyel működő klubok, alapítványok, egyesületek, és más non-profit szervezetek és szerveződések, - továbbiakban pályázó – részére, a céljaik megvalósítását segítő önkormányzati támogatás elnyerése céljából.

Az önkormányzat a pályáztatásra szánt pénz forrásának az aktuális költségvetési rendeletben meghatározott összeget jelöli meg, azaz a pályázható összeg: 300.000 Ft (háromszázezer) forint.

Egy pályázattal elnyerhető legmagasabb összeg 50.000 Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1.)    Adatok:

A pályázó megnevezése

- címe, telefonszáma, e-mail címe,

- felelős neve, címe telefonszámai, e-mail címe

- ha van, számlaszám (ha van), ahová a céltámogatás összege átutalható

- ha van, pénzbeli támogatáson felüli, jelenleg is érvényben lévő egyéb támogatás megnevezése az Önkormányzat vagy más szervezet részéről (Ingatlan,bérlemény, tárgyi eszköz, közüzemi díj, stb.)

2.)    A tevékenységek (ez esetben tevékenységenként)

-  megnevezése, célja, indokoltsága,

-  várható eredményei

-  rövid ismertetése

-  megvalósításának tervezett ütemezése és befejezésének határideje

-  a megvalósításért felelős neve, címe, telefonszámai, e-mail címe,

3.)    A megpályázott támogatás

-  formája: ingatlanhasználat, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

-  mértéke: a pályázat összege

- ütemezése: a kifizetés időpontja

- nyilatkozat arról, hogy az anyagi korlátok miatt, esetlegesen az igényelt vissza nem térítendő pénzbeli támogatásnál kisebb összeg megítélése esetén a projekt megvalósítását vállalják-e

Felhívjuk a figyelmet arra:

-  hogy az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban foglalt célok megvalósítására használható fel, az esetleges maradványösszeg az önkormányzat számára visszatérítendő.

-  Az elnyert támogatásról a projekt befejezését követően – vagy a naptári év végét követő 30 napon belül teljes körűen el kell számolni, a projekt teljes költségvetésével és az azt alátámasztó bizonylatok bemutatásával a Pénzügyi csoport felé. Az elszámolásról jegyzőkönyv készül.

-  Hiányosan, határidőn túl beadott pályázatot elbírálni nem áll módunkban, ebben az esetben 2017. évben támogatás nem állapítható meg.

-          A pályázat illetve a pályázat elszámolása minden esetben géppel (írógép, számítógép)írott formában kerüljön beadásra.

-          A pályázat elszámolásakor az elszámolásban szerepló összegekről számla, vagy a számla fénymásolata kerüljön benyújtásra.

A pályázat benyújtásának címe: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal

                                                      (2133, Sződliget, Szt. István u. 34.-36.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. ÁPRILIS 30.

A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el, melynek eredményéről írásban értesítjük pályázóinkat.

Munkájukhoz kívánunk a továbbiakban is sok sikert és eredményeket. Egyúttal köszönjük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tevékenységével segíti Sződliget közösségének testi, lelki, szellemi, kulturális gyarapodását, identitásának erősödését, az épített környezet szépülését.

                                                                                          Sződliget Nagyközség Önkormányzat

                                                                                                         Képviselő-testülete

Ügyfélfogadás

telefon

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyfélfogadás:          

Hétfő 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Szerda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Péntek 8.00 – 12.00  

Elérhetöség

onkormanyzat

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal

Elérhetőség:

Telefon: (06-27)-590-095

Cím: Sződliget, Szent István u. 34-36, 2133

Közérdekű adatok

Public33

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal

kozadatkereso logo1