A megújult Önkormányzati Hivatal Falunap 2016 Szabadság tér Horgásztó

GONDOZÁSI KÖZPONT

2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.

Kirendeltsége: 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mb. intézményvezető, családsegítő munkatárs/Sződliget, Vácrátót: Pintér Tiborné Edina

Tel.: 06 30 485 9298

Családsegítő munkatárs/Sződliget: Kucsora István

Tel.: 06 70 469 7543

Kedd és Csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel Sződliget Nagyközségben,ebben az időszakban családlátogatások és adminisztrációs tevékenységek folynak, ezeken a napokon előre egyeztetett időpontban kereshető fel a családsegítő munkatárs.

Vácrátót Községben az ügyfélfogadási időben várjuk a hozzánk segítségért forduló lakosokat!

A családsegítés szociális alapellátási forma, mely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Célja: A működési területén elő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Feladata: A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

Családsegítés keretében biztosítani kell:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
 • nyári táborok, közös programok szervezését
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását.
 • adományok közvetítése
 • családgondozás
 • tanácsadás
 • hivatalos ügyintézéshez segítségnyújtása
 • humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása

A Szolgálat a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárul az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Hétköznapokon munkaidőben (8.00-18.00) hívható a szolgálat készenléti telefonszáma:

 06 30 485 9298

Munkaidőn túl és hétvégén a Váci Család -és Gyermekjóléti Központ munkatársai a 06 30 827 8558 telefonszámon készenléti ügyeletet tartanak!

Ügyfélfogadás:

 

Sződliget

Vácrátót

Hétfő

8.00-17.30

 12.30-16.30

Kedd

szünetel

szünetel

Szerda

8.00-16.30

8.00-15.30

Csütörtök

szünetel

8.00-12.00

Péntek

8.00-13.00

szünetel

 

Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés

Szociális gondozónők/Sződliget:

Sebőkné Mikó Lilla Tel.: 06 20 918 5397

és Fogarasiné Szemeti Viktória Tel.: 06 20 918 4278

A Gondozási Központ Sződliget Nagyközségben látja el a gondozási feladatait, és biztosít szociális étkeztetést!

Vácrátót Községben a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ biztosítja a házi segítségnyújtási feladatokat és biztosít szociális étkeztetést!

Elérhetősége: http://www.eselykisterseg.hu/rolunk/szolgaltatasaink

Intézményvezető: Nagyné Gódor Csilla: 06-70-931-0966
Szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hajléktalanok nappali melegedője szakmai vezető: Magyar Barbara: 06-70-931-0967

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Biztosítani kell a házi segítségnyújtás keretében az alábbiakat:

 • az alapvető gondozási és ápolási feltételek ellátása
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való segítségnyújtást
 • megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását, azok elhárításában közreműködni
 • a segítségnyújtásban részesülőnek a környezetével aló kapcsolattartását segíteni

Sződliget Nagyközségben a házi segítségnyújtási feladatok a személyi gondozást és a szociális segítést 2 fő szociális gondozónő látja el a hétköznapokon 8.00-16.30 óra között. A településen jelenleg 18 fő részére biztosítható ez az ellátási forma.